Tarasy - kompozytowe, z płyt betonowych, drewniane